Untitled.bmp

Ana Sayfa

Şura’nın Amacı

Şura’nın Görevleri

Önemli Tarihler

Şura Gündemi ve İhtisas Komisyonları

Program

Çağrılı Konuşmacılar

Katılımcılar

Dokümanlar

Yeri

Ulaşım

Duyurular

Şura Genel Sekreterliği

Bilimsel Danışma Üst Kurulu

 

Şura’nın Görevleri

Şura, ilgili tüzüğün 3’üncü maddesinde öngörülen amaçların gerçekleşmesine ilişkin görevleri yürütür. Şura, bu görevleri yerine getirirken milli eğitimin amaç ve ilkelerine, öğretim sistemi ve programlarına, bunların kapsam ve içeriğine, eğitim kurumlarının yapısı, eğitim ortamları ve öğretim sürelerine ilişkin genel veya özel önerilerde bulunabilir; anılan konularda yasa, tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlanması yönünde tavsiye nitelikli kararlar üretebilir.

 

Şura Genel Sekreterliği

İletişim Bilgileri

Tel: 0542 8555448

Tel: (0392) 2279651

E-posta: ssarpten@hotmail.com

E-pota: sura@mebnet.net

 

Adres:

Milli Eğitim Bakanlığı,

Talim ve Terbiye Dairesi

Şura Daimi Bürosu

Lefkoşa / KKTC

 

 

 

 

 

 

 

10 – 14 Mart 2014

 

Rauf Raif Denktaş

Kongre ve Kültür Sarayı

2014- V.Milli Eğitim Şura Genel Sekreterliği